หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ

เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ

คุณอยู่ที่ : ติดต่อเรา

 

ติดต่อเรา

 

ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 TEL / FAX : 055 - 267074

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : special_edu@psru.ac.th

ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ : พนัส  นาคบุญ