หน้าหลัก

เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ

เกี่ยวกับนักศึกษาพิการ

คุณอยู่ที่ : หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการประเมิน จาก หน่วยงาน สกอ.

วันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการประเมินจาก สกอ. จะเข้ารับการประเมินผลงานแลtโครงการติดตามความก้าวหน้า ของหน่วยงานฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม